watersoftener-پیشگیری از ایجاد رسوب آب در صنعت توسط سختی گیر مغناطیسی پاک آب کنترل یا سختی گیر الکترونیکی

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

سختی گیر مغناطیسی :نظر به اینکه در سیستم های تهویه مطبوع چنانچه رسوبی شکل بگیرد باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود لذا پیشگیری از ایجاد رسوب و یا به حداقل رساندن دوره های زمانی گرفتگی رسوب برای صاحبان صنایع یک اصل مهم می‌باشد مهمترین مشکل محسوسی که رسوب ایجاد می‌کند اتلاف انرژی می باشد مخصوصاً در موتورخانه ها که مصرف گاز بالاست
در صورت ایجاد رسوب، سیستم های حرارتی مجبور هستند با توان بالایی کار کنند که منجر به بالارفتن هدررفت انرژی می‌شود لذا در اکثر پروژه‌هایی که فعالین عرصه بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر دنیا تعریف می‌کنند استفاده از سختی گیر مغناطیسی   و دستگاه ضد رسوب الکترومغناطیسی جزو ملزومات این طرح ها می باشد


مزایای سختی گیر مغناطیسی که این دستگاه را متمایز نموده است:

- با میدانی که رسوب گیر مغناطیسی ایجاد می‌کند رسوباتی که در داخل آب وجود دارد و استعداد رسوبگذاری دارند تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفته و تبدیل به کریستال‌های خنثی می شوند که خاصیت چسبندگی خود را از دست دادند
- نظر به اینکه تحت تاثیر این میدان پیوندهای هیدروژنی آب شکسته می‌شود در نتیجه حلالیت آب بالا می‌رود که در پی آن این امکان میسر می‌شود که رسوبات از قبل تشکیل شده آرام آرام از جداره لوله کنده شده و لوله را از عاری از رسوب می نمایند

 

- بعد از نصب سختی گیر مغناطیسی و انتقال حرارت در مبدل های حرارتی بالا می‌رود و به همین دلیل موجب ذخیره‌سازی انرژی میشود

- وقتی در یک نقطه رسوب شکل می گیرد زیر رسوب امکان ایجاد خوردگی بالا می‌رود زیرا زیر رسوب محل امنی شکل می‌گیرد برای شروع خوردگی

وقتی که توسط سختی گیر مغناطیسی از ایجاد رسوب پیشگیری صورت می پذیرد در نتیجه به صورت غیرمستقیم احتمال ایجاد خوردگی نیز کاهش پیدا می‌کند


- زمانی که حلالیت آب به خاطر استفاده از دستگاه ضد رسوب مغناطیسی بالا می‌رود قدرت کف کردن آب بالا می‌رود لذا این آب اگر در ماشین ظرفشویی کارواش و... استفاده شود مواد شوینده بهتر کف می کنند و عملکرد بالاتری دارند لذا در استفاده از مواد شوینده صرفه‌جویی به عمل می‌آید

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments

No Comments

Add a New Comment:

You must be logged in to make comments on this page.